FACEBOOK

Tisztújítás minden fronton - vlv-összefoglaló

Tisztújítás minden fronton - vlv-összefoglaló
hozzászólás, 2012.10.15.

Az év végéig teljes tisztújítás lesz a magyar vízilabdasport irányításának minden szintjén. Az elnökség mandátuma lejár, miként a vezető tisztségviselőké, beleértve az elnökség időtartamára kinevezett kapitányokat is. Összegzésünkben beszámolunk a tisztújítás menetéről és arról, hogy eddig kik jelezték pályázási szándékukat a következő időszak valamely vezetői posztjának betöltésére."A szakszövetség legfőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyülés. A szakszövetség közgyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés időpontját a szakszövetség elnökségének legalább 14 nappal korábban a közgyűlés helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a szakszövetség tagjait írásban értesíteni kell."

A szövetség tagjai a sportági versenyrendszerben részt vevő, az elnökség által tagnak felvett, tagsági díjat fizető sportszervezetek. Valamennyi tag rendelkezik szavazati joggal, de az alapszabály szerint az OB1-es férfi csapatok további három küldöttel vehetnek részt a közgyűlésen, a női klubok pedig annyi küldöttel, ahány csapatot az OB1-ben és az utánpótlás területén működtetnek.

Plusz két küldött képviselheti azt a klubot, amelynek férfi vagy női csapata a közgyűlés éve és az azt megelőző négy naptári év valamelyikében BEK (EUROLIGA) vagy LEN Kupa első négy helyezettje közé került.

A közgyűlés kizárólagos hatásköre a szakszövetség elnökének, társ- illetve alelnökeinek, elnökségi tagjainak a Sporttörvény 24. §.-a szerinti ellenőrző testület elnökének és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, a szavazás ezekben az ügyekben titkos (hacsak a közgyűlés előzetesen, szavazással másként nem dönt).

A közgyűlés nyilvános, ezt - meghatározott nyomós indok esetén - kétharmados többségi határozattal lehet csak korlátozni vagy kizárni.

A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket a nyári olimpiai játékokhoz igazodva - legfeljebb négy évre választja a tagjai közül.

A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését 15 nappal megelőzően a szakszövetség elnöksége legalább három tagú jelölő bizottságot választ. A jelölő bizottság köteles a szakszövetség tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a közgyűlést megelőzően valamely tisztségre a jelölő bizottságnál jelöltek, vagy a közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű többségi szavazatával a jelölő listára felkerül, továbbá nyilatkozott a jelölés elfogadásáról.

Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak szavazatainak több mint felét megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legtöbb szavazatot kapott jelölt tekintendő megválasztottnak.

Az elnökség kialakításakor a szavazás  során először az elnököt, a társ- és alelnököket, majd az elnökségi tagokat kell megválasztani.

A legfeljebb 16 tagú elnökség összetétele:

Elnök, társelnök, legfeljebb két alelnök (azzal, hogy az egyik megválasztott alelnök a Liga elnöke), a SEB (Sportági Egyeztető Bizottság) elnöke, valamint a Liga és a Szakmai Testület által jelölt 2-2 tag, ezen felül a Régiók Ligájának elnöke, az Utánpótlás Bizottság által kijelölt egy tag, további választott elnökségi tagok.

Az elnökség szerepe nagyon fontos, mert a szakszövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban ez a testület irányítja. Feladata a főtitkár és a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők, valamint a szövetségi kapitányok kinevezése és felmentése is (a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja).

A tisztújítás menetrendjét a Magyar Vízilabda Szövetség alapszabálya (pdf) írja le. (Lásd keretes írásunkat.)

A tisztújító közgyűlés közvetlen előkészítését szolgáló procedúra tudomásunk szerint még nem indult el.

Ami az újonnan megválasztandó szövetségi elnök kilétét illeti, egyelőre csak egyetlen "hivatalos jelentkezőt" ismerhetünk. A kétszeres olimpiai bajnok Gergely István, a Honvéd még ma is aktív kapusa jelezte a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatában, hogy megpályázza az elnöki posztot. A sportággal kapcsolatos elméleti és gyakorlati tapasztalatai alapján racionálisnak és kivihetőnek tartja elképzelését. Mint mondta, a klubjában már elkezdte a sportvezetői munka elsajátítását Novák Ferenc szakosztályvezető mellett, s ugyanilyen mentorának tekintené a szövetség jelenlegi vezetőjét, Martin Györgyöt, akivel közösen is el tudná képzelni a szövetség irányítását. Elképzeléseiről bővebben is szólt a szövetség hivatalos honlapján megjelent interjúban, s a DigiSport Reggeli Start című műsorában (utóbbiban megjegyezte, hogy ha törekvését siker koronázza, mindenképpen szerepet szánna valamilyen poszton Kemény Dénesnek is, ha ő ezt vállalná).

A jelenlegi elnököt a Gergely-bejelentés kapcsán a Nemzeti Sport és az mvlsz.hu is megszólaltatta. Martin György "érdekesnek" és "figyelemre méltónak" nevezte az általa nagyon tehetségesnek tartott Gergely Pista gondolatát. Elmondta azt is, hogy még nem döntött, pályázik-e ismét, s csak akkor határoz erről, ha a számára összes szükséges feltétel adott lesz. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a jelenlegi elnök továbbra is a vízilabda frontvonalában kíván maradni, hiszen sikerrel pályázott a LEN vízilabda-bizottsága alelnöki posztjára. Emellett egyik, fent már idézett nyilatkozatában megjegyezte: "Ha én választhatnék időpontot, akkor 2014 végéig csinálnám, ha adva vannak a körülmények".

És hát ott van Kemény Dénes, aki még mindig nem döntött további sorsáról. Különböző interjúkban elmondott szavai szerint, amennyiben szakít a vízilabdával, szóba kerülhet számára nagyvállalatok vezetői képzésében, tréningjeiben való részvétel, de az sem lehetetlen, hogy eredeti szakmájához, az állatorvosi területhez tér vissza.

Természetesen gondolhatják olvasóink, hogy a vlv-hez való kötődésére hivatkozva megpróbáltuk egy kicsit részletesebben kifaggatni a kapitányt a szándékairól, de meggyőzött minket, hogy valóban nem alakult még ki benne a döntés. Külföldi ajánlatai mellett benne van a pakliban az is, hogy a magyar vízilabda jövőjének alakításából veszi ki a részét, a szövetség elnökeként - ha a klubok döntő többsége erre felkéri.

Mivel tehát a leköszönő szövetségi kapitány nem nevezhető hivatalos elnökjelöltnek, így várható "fogadtatásáról" sincsenek releváns információk. Az mindenesetre nagyon érdekes, ahogy a Sport1 Televízió Heti helyzet című beszélgető műsorában az elnökségi tag Faragó Tamás, minden idők egyik legnagyobb játékosegyénisége állást foglalt erről az eshetőségről. Emlékeztetett, hogy Komjádi Béla bácsiról úgy beszélünk, mint a sportág magyarországi úttörőjéről. "Hát Dénes az ő eredményeit rég túlszárnyalta!" Faragó megítélése szerint csak Kemény Dénestől függ, hogy elnök lesz-e. Ha ő elnök szeretne lenni, akkor mindenkinek azt kell mondania: "Denikém, természetesen! Ez nem kérdés!".

Jelenleg valamennyi, a tisztújítás által érintett tisztség közül egyetlenegy esetében biztos, hogy személycsere lesz. Ez a tisztség a férfi kapitány posztja, hiszen Kemény Dénes bejelentette, hogy szerződésének december 31-i lejárta után nem folytatja szövetségi kapitányi munkáját.

Utódját a szabályzat értelmében az új elnökség választja meg. A kiválasztás procedúráját is e testület határozza majd meg, tehát dönthet pályázat kiírásáról is, de fel is kérhet a tisztségre bárkit.

A széles közvélemény eddig egyetlen jelölt pályázási szándékáról értesülhetett: Benedek Tibor jelentette be, hogy pályázik a felnőtt férfi szövetségi kapitányi posztra, mert alkalmasnak tartja magát és nagy ambíció fűti, hogy sikereket érjen el a magyar válogatott élén. Az aktív játéktól idén visszavonult háromszoros olimpiai bajnok játékos-csapatkapitányként tíz éven át töltötte be a vízilabdázók és a kapitány közötti "összekötő szerepet", s a nemzeti csapattól való (a pekingi győztes olimpiai döntő utáni) visszavonulása után Kemény Dénes másodedzőjeként tevékenykedett a válogatottnál. Kemény Dénes bejelentése után ideiglenesen mindenképpen ő viszi tovább a csapatot, szorosan együttműködve az év végén távozó kapitánnyal. Az idei év két Világliga-meccsén Benedek Tibor ül majd a magyar csapat kispadján.

Benedek Tibor elképzeléseiről több sajtóorgánumban beszélt, nyilatkozott a köztévében, majd interjút adott az [origo]-nak, s kifejtette elképzeléseit a DigiSport Reggeli Start című műsorában is.

Amikor az [origo] újságírója Kemény Dénes távozásának bejelentésekor a Kemény-legények néhány emblematikus tagját faggatta a közös emlékekről, s a párhuzamos interjú végén feltette a kérdést: "Utód?" - ezeket a válaszokat kapta: 

Kiss Gergely: Szinte lehetetlen megfelelő utódot találni, de talán Josep Guardiolát ajánlanám. Komolyra fordítva, sokat gondolkoztam már azon, hogy ki lenne alkalmas a posztra, külföldi kapitányt semmiképp nem szeretnék, mert hiába beszél sok pólós angolul, a kommunikáció nem lenne zökkenőmentes. Szerintem a Vincze Balázs-, Benedek Tibor-féle generációból kellene választani.

Kósz Zoltán: Közülünk kellene hogy kikerüljön, például Vincze Balázs vagy Benedek Tibor. Bár Tibinek nincs edzői végzettsége, de másodedzőként már dolgozott (Ez tévedés, Benedek Tibor magyar és olasz edzői végzettséggel is rendelkezik - a szerk.). De érdekes lenne, ha mondjuk Gerendás György vagy Kovács István gondolna egyet, és elvállalná. A szolnoki csapat horvát játékosával, Zivko Gociccsal pont arról beszélgettünk néhány napja, hogy náluk is kapitányváltás van, és ha két-három potenciális jelölt van egy országban a szövetségi kapitányi posztra, az már jónak számít. A magyar vízilabda erejét mutatja, hogy nálunk több megfelelő jelölt is van.

Biros Péter: Erre nem tudok válaszolni. Az biztos, hogy egy külföldi edző nem lenne jó ennek a válogatottnak. De szerintem ennek nincs is reális esélye.

Molnár Tamás: Tíz emberből nyolc biztosan azt mondja, hogy Benedek Tibor. Három dolog azonban biztos: egyrészt mindenképp olyan embert kell választani, aki széles körben elismert, másrészt hosszú távon kell bizalmat szavazni az új szövetségi kapitánynak, harmadrészt pedig nem szabad külföldi szakembert kinevezni, az a magyar vízilabda szégyene lenne.

Ha csak röviden is, de megszólalt az ügyben Szívós István, Gerendás György és Vad Lajos.

Gerendás György a Népszavának hosszabban is nyilatkozott, s valószínűleg minden idők legfrappánsabb hasonlatával fejezte ki, hogy miért nem érez már magában elsöprő akaratot a kapitányi poszttal kapcsolatban: "Nagyon más, ha harminc éves korában megkapsz egy nőt, mintha hosszas várakozás után hatvanévesen lesz a tiéd."

Figyelemre méltó volt, amit Faragó Tamás, mondott a kapitányi tisztújításról a már idézett tévéműsorban.

"Tonó" jónak tartja, hogy Benedek nyíltan közölte ambícióját, de mint mondta, kicsit félti a háromszoros olimpiai bajnokot, más lesz ugyanis a helyzete, mint játékosként. Eddig, ha megtette a magáét, az eredménytől függetlenül mindig pozitív érzésekkel jöhetett ki meccs végén a vízből, most azonban csak akkor lesz jó edző, ha nyer a csapat. Attól a pillanattól kezdve, hogy leül a kispadra, már senkit nem érdekel, hogy milyen játékos volt és ezt Faragó veszélyesnek tartja, mert egy fiatal embert 40 éves korban érhet olyan "bukta", ami után felteheti a kérdést, hogy jó ez nekem? Tibor szerencséjének nevezte ugyanakkor, hogy megítélése szerint az uszoda közvéleménye mellette áll.

Az ominózus beszélgetésrész a Sport Televízió Heti helyzet című műsorában:


6 régi hozzászólás

dr.Szekeres Tamás hozzászólása
2012.11.20. 19:29

Nagyon örülök,hogy észrevételeim és javas lataim számos hozzászólásban visszaköszön nek.A téma fontosságára való tekintettel megismétlem őket: 1.Hosszútávú szakmai program,erőteljesen kihegyezve az utánpótlás nevelésre,meg felelő szakemberekkel,megfelelő díjazás sal,vidéki és fővárosi centrumokkal egya ránt./KSI,UVSE,FTC,BVSC,Eger,Szeged/. 2.A program mögé perspektivikusan felso rakozó szponzorok,gazdasági és politikai kapcsolatok aktiválása,lobbizás. 3.Pályázat kiírása,ismerjük meg mások gon dolatait is témában,ne csak az önként vál lakozókét.Az uszodára is ráfér az igazi de mokrácia erősítése.

apropo hozzászólása
apropo37620
2012.10.19. 12:22

Kemény Dénesnek minden gratuláció is kevés! Az utolsó éveket felvállalta pedig biztos tudta, hogy kemény évek jönnek London előtt.... valahogy nem tudok úgy gondolni rá mint az MVLSZ elnökére......mindig szövetségi kapitánynak fogom tartani..... Ettől még persze támogatnám, de szerintem nem jelöli magát. Külföldi kapitányra biztosan nem lenne szüksége a sportágnak, biztosan van sok jelölt, Benedek Tibor is vihetné tovább persz, de jobb lenne talán egy pályázat.....az előző is sikeres volt pedig sokan fanyalogtak..... S szerintem Benedek Tibor nyerne is egy pályázattal! Inkább az utánpótlást kellene mág jobban rendbe tenni, ők lesznek felnőttek előbb-utóbb..... Bárki lesz is közülük tud majd válogatni! jobb sajtó, marketing stb,,,kellene a sportágnak! A kézilabdázók a negyedik helyet úgy adták el mintha veretlenül (mi az olimpiai győzelmeket nem tudtuk így eladni!!!!!) nyertek volna, a női szakáguk meg ott sem volt! Megjegyzem női csapatunk is negyedik lett....sőt volt esély a jobb helyezésre, nem úgy mint a kéziseknél... ettől még dícséret nekik!!! A csapataik a Magyar bajnokságban meg tele vannak külföldivel... Szóval : UTÁNPÓTLÁS!!!!

Adrienne hozzászólása
2012.10.17. 15:44

Zárójelben,akkor most mi az igaz.Szakedzőit végzett a Testnevelésin? Mindenesetre a szakmai múlton volt a lényeg részemről nem az edzői papíron. Az olvasni tudás nem biztos, hogy megértést is eredményez egyeseknél.:-)

Török Szultán hozzászólása
2012.10.17. 08:37

Érdekes szitu. Tapasztalt edző nincs \"szabadlábon\", mindegyik klubnál van. Elnök gazdasági és politikai kapcsolattal (=pénzszerzés!!!) sem látszik a jelöltféleségek között. Belterjes egy \"szakma\" ez a póló. Martin urat pedig nem kellene erőltetni 2014 végéig.

promt hozzászólása
promt37613
2012.10.16. 23:26

Miért? Ha olvasni tudás nékül lehet kommenteket írni... Ott van benne a cikkben, hogy magyar és olasz edzői végzettsége van, te szerencsétlen...

Adrienne hozzászólása
2012.10.16. 22:20

Edzői végzettség nélkül hmmm. Gergely meg egyből elnök. Kéne azért ezekhez a posztokhoz szakmai múlt.