FACEBOOK

Szabálytalanul összehívott közgyűlésre készül a Magyar Vízilabda Szövetség

Szabálytalanul összehívott közgyűlésre készül a Magyar Vízilabda Szövetség
hozzászólás, 2019.05.20.

A jelek szerint az MVLSZ rosszul, régi, már módosított szabályok szerint hívta össze évi rendes közgyűlését május utolsó napjára. Az a veszély fenyeget, hogy az esetleges határozatképtelenség miatt ismét összeülő fórum döntései nem lesznek érvényesek. Részletek:


A Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége május 16-i ülésén összehívta a szövetség 2019-es évi rendes közgyűlését - május 31., péntek reggel 7 órára. (Az elnökségi ülés igen rövid nyilvános részéről a vlv tudósított.) Amennyiben reggel hétre nem jönne össze a határozatképesség, a második, már mindenképpen határozatképes közgyűlés időpontja május 31., péntek (tehát ugyanaznap) 14 óra, ez is szerepel a meghívóban.

A közgyűlésen úgyszólván kötelező napirendi pontok lesznek, el kell fogadni az elnökség 2018. évi beszámolóját, valamint a számviteli törvény által előírt (és közzétenni is kötelező) beszámolót (mérleg, eredménykimutatás, stb.) A meghívó szerint új elnökségi tagot, alelnököt is választ majd a fórum.

A szabályok szerint a közgyűlést annak dátumához képest 15 nappal korábban össze kell hívni. Mivel már az elnökségi döntés (az összehívás) napján, május 16-án, csütörtökön emailben elküldték a tagszervezeteknek a meghívót, a közgyűlés "összehívottnak tekinthető", bár a szövetség hivatalos honlapján csak másnap jelent meg a hír (a 15 napos határidő a szerint már nem lenne tartható).

A megismételt közgyűlés időpontját a kiküldött meghívóban elírták (nem 2018-at, hanem 2019-et írunk...), azonban ennél sokkal súlyosabb probléma árnyékolja be már jó előre a magyar vízilabdasport legfontosabb fórumának ülését.

Nézzük.

A meghívó arról tájékoztat, hogy:


A közgyűlés időpontja: 2019. május 31. (péntek) 07:00 óra 
Helye: Duna Aréna Konferenciaterem (1138 Budapest, Népfürdő u. 36.)


Felsorolja a napirendi pontokat, majd jelzi, hogy 


Az Alapszabály 15. § 2. pontja alapján, ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, úgy: 

A megismételt közgyűlés időpontja: 2018. május 31. (péntek) 14:00 óra. 
Helyszín: Duna Aréna Konferenciaterem (1138 Budapest, Népfürdő u. 36.)


Csakhogy ez így nem lehetséges. Mégpedig azért nem, mert az MVLSZ hatályos alapszabályának  15. § 2. pontja nem azt tartalmazza, amit idéz a  közgyűlési meghívó.  Ezt könnyű ellenőrizni, hiszen az alapszabály elérhető a szövetség hivatalos honlapján.

Íme, az ominózus rész:


  A közgyűlés határozatképessége 

15. §. 1. 

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező képviselők ötven százaléka plusz legalább egy képviselő jelen van. 

2. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést ismételten össze kell hívni. A megismételt közgyűlés összehívása történhet az eredeti meghívóban is. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze, és erre a meghívóban a tagok figyelmét kifejezetten felhívták.   


Az előzmény az, hogy az MVLSZ alapszabályát a szövetség közgyűlése tavaly május 26-i ülésén módosította. Mégpedig azért, mert a polgári törvénykönyv megváltoztatta a közgyűlésekkel kapcsolatos szabályozást és ezt a módosítást minden érintett szervezetnek át kellett vezetnie saját alapszabályán. Ezt az MVLSZ is megtette.

Felhívjuk a figyelmet - segítve a komolyabb jogi bonyodalmak megelőzését -, hogy ha a május 31-én reggel 7 órára összehívott közgyűlés nem lesz határozatképes, a fórumot jogszerűen nem lehet ugyanarra a napra kitűzött másik időpontban megtartani, hiszen az új szabályozás (az MVLSZ alapszabálya) szerint a határozatképtelenség miatt meghiúsult közgyűlést legalább három, legfeljebb 15 napon belül lehet csak megrendezni. Vagyis a jogszerűtlenül összehívott MVLSZ-közgyűlés döntései minden bizonnyal érvénytelenek lesznek.

Címkék:
MVLSZ