FACEBOOK

MVLSZ-közgyűlés - zajlik a jelölés

MVLSZ-közgyűlés - zajlik a jelölés
hozzászólás, 2012.12.06.

Zajlanak a december 16-i tisztújító MVLSZ-közgyűlés előkészületei. A jelölő bizottság várja a javaslatokat.

A szövetség elnökségének határozata alapján november 8. óta működik az a háromtagú jelölő bizottság, amely az MVLSZ alapszabálya értelmében lehetőséget nyújt a szakszövetség tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölésre.

A bizottság elnöke Subasitz Mihály, a két tag Erdős László és Petik Gyula.

Subasitz Mihályt kérdeztük feladatukról és arról, hogy eddig milyen aktivitást mutattak a jelölésben a szövetségi tagsággal rendelkező egyesületek.

SUBASITZ MIHÁLY a vlv-nek:

- Az alapszabály 19. pontjának megfelelően látjuk el feladatunkat. Az elnökség tagjait részben közvetlenül a közgyűlés választja majd meg (beleértve az elnököt, a társelnököt és az alelnököket), részben az egyes bizottságok delegálnak tagot, tagokat. A jelölő bizottságnak elnökségi tagok személyére és tisztségekre is lehet javaslatot tenni. Jelölni lehet emailben is, a waterpolo@mvlsz.hu címen keresztül, de zárt borítékban, a nevemre elküldött levélben is (Magyar Vízilabda Szövetség, 1138 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd Sportuszoda.).

Munkánkat egészen addig végezzük, amíg el nem kezdődik a közgyűlés, még azt közvetlenül megelőzően is fogadunk javaslatokat. Feladatunk azzal zárul, hogy a tanácskozás plénuma előtt ismertetjük a jelöltek listáját. Ezt követően még magán a fórumon is lehet majd jelölni és ha az új javaslatok megkapják a szükséges számú szavazatot, akkor bővül a jelölőlista. Fontos, hogy a jelölteknek nyilatkozniuk kell, hogy vállalják-e a jelölést. Ami a bizottság megalakulása óta eltelt időszakot illeti, azt mondhatom, hogy az aktivitás egyelőre "visszafogott". Kaptunk már néhány jelölést, de a figyelem most az ifjúsági korosztály ausztráliai világbajnokságára irányul, úgy gondolom, hogy ezt követően kerül majd ismét előtérbe a tisztújítás és várhatóan közvetlenül a közgyűlés előtt kapjuk majd a legtöbb javaslatot.


Az alapszabály alapján közöljük a tisztújító közgyűléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

A szakszövetség legfőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. A szakszövetség közgyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés időpontját a szakszövetség elnökségének legalább 14 nappal korábban a közgyűlés helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a szakszövetség tagjait írásban értesíteni kell."

A szövetség tagjai a sportági versenyrendszerben részt vevő, az elnökség által tagnak felvett, tagsági díjat fizető sportszervezetek. Valamennyi tag rendelkezik szavazati joggal, de az alapszabály szerint az OB1-es férfi csapatok további három küldöttel vehetnek részt a közgyűlésen, a női klubok pedig annyi küldöttel, ahány csapatot az OB1-ben és az utánpótlás területén működtetnek.

Plusz két küldött képviselheti azt a klubot, amelynek férfi vagy női csapata a közgyűlés évében vagy azt megelőző négy naptári év valamelyikében BEK (EUROLIGA) vagy LEN Kupa első négy helyezettje közé került.

A közgyűlés kizárólagos hatásköre a szakszövetség elnökének, társ- illetve alelnökeinek, elnökségi tagjainak a Sporttörvény 24. §.-a szerinti ellenőrző testület elnökének és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, a szavazás ezekben az ügyekben titkos (hacsak a közgyűlés előzetesen, szavazással másként nem dönt).

A közgyűlés nyilvános, ezt - meghatározott nyomós indok esetén - kétharmados többségi határozattal lehet csak korlátozni vagy kizárni.

A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket a nyári olimpiai játékokhoz igazodva - legfeljebb négy évre választja a tagjai közül.

A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését 15 nappal megelőzően a szakszövetség elnöksége legalább három tagú jelölő bizottságot választ. A jelölő bizottság köteles a szakszövetség tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a közgyűlést megelőzően valamely tisztségre a jelölő bizottságnál jelöltek, vagy a közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű többségi szavazatával a jelölő listára felkerül, továbbá nyilatkozott a jelölés elfogadásáról.

Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak szavazatainak több mint felét megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legtöbb szavazatot kapott jelölt tekintendő megválasztottnak.

Az elnökség kialakításakor a szavazás  során először az elnököt, a társ- és alelnököket, majd az elnökségi tagokat kell megválasztani.

A legfeljebb 16 tagú elnökség összetétele:

Elnök, társelnök, legfeljebb két alelnök (azzal, hogy az egyik megválasztott alelnök a Liga elnöke), a SEB (Sportági Egyeztető Bizottság) elnöke, valamint a Liga és a Szakmai Testület által jelölt 2-2 tag, ezen felül a Régiók Ligájának elnöke, az Utánpótlás Bizottság által kijelölt egy tag, további választott elnökségi tagok.

Az elnökség szerepe nagyon fontos, mert a szakszövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban ez a testület irányítja. Feladata a főtitkár és a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők, valamint a szövetségi kapitányok kinevezése és felmentése is (a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja).

1 régi hozzászólás

szegedicivis hozzászólása
2012.12.06. 14:06

Helló Tudom nem ide tartozó de ezt az örömhírt minden vízilabda rajongónak tudni a kell. A mi szeretett debreceni mágusunk Tojás végre megtalálta az igazit és ma oltár elé vezeti szerelmét T. Tímeát. Isten éltesse őket. Póló rajongóként csak azt kívánom hogy most már nyugodjon meg és foglalkozzon többet a vízilabdával és ne a körülményekkel.